فروردین, ۱۴۰۰

بهمن, ۱۳۹۹

 • ۱۴ بهمن

  نگهداری و کاربرد ماشین های کشاورزی

  پودمان چهار بازدید های روزانه تراکتور آشنایی با تجهیزات هدایت و کنترل تراکتور روشن کردن تراکتور رانندگی تراکتور نصب ادوات سوار به تراکتور روش کار با بیل تراکتوری  

  ادامه مطلب »
 • ۳ بهمن

  نمونه سوال

  نمونه سوال تعمیر اجزای تکمیلی موتور تراکتور نمونه سوال تعمیر اجزای اصلی موتور تراکتور پیاده کردن موتور تراکتور تعمیر مخزن و همزن سم پاش پودمان یک تعمیر موتور و سیستم های مکانیکی تراکتور پودمان دو تعمیر موتور و سیستم های مکانیکی تراکتور آزمون پایانی پودمان سه تعمیر موتور و سیستم های مکانیکی تراکتور آزمون پایانی پودمان پنج تعمیر موتور و …

  ادامه مطلب »

آبان, ۱۳۹۹